2021.06 Bike Adven Turist Træf

Billedet viser præcist hvad Bike Adven Turist Træf er, og altid har været. I 2021 skete der en række ting, som gjorde at træffet ikke 'blev som normalt'. Fejlen, som førte til ændringen i afviklingen, skyldtes alene Mig, sagde den ene Hund, af de to som siden 2014 har stået for træffet.
   Ved en beklagelig, meget beklagelig fejl, havde vi, JEG, sagt ja til alt for mange gæster. I stedet for de normalt maximalt 60 gæster, havde jeg indskrevet flere end 70. Og det fik konsekvenser. Bl.a. var der rod i indskrivningen. Fredag aften for lidt kartoffelsalat. Fællesturene var der også gået ged i. Og sidst, men absolut ikke mindst, havde det konsekvenser for "fællesskabet".
   I samtlige træf forud for i år, d.v.s. siden 2014, med undtagelse af 2015, hvor vi ikke afviklede træf, har vi, Jeanne og jeg, lagt meget stor vægt på at Bike AdvenTurist Træffet er en mulighed for at komme til et lille motorcykel træf, for at mødes med venner og fremmede, som man ikke vidste kunne blive de godeste venner.
   Bike Adven Turist Træf er ikke, og har aldrig været, et motorcykel træf hvor små/større grupper af motorcyklister mødes og samles, for at være sammen i den gruppe man kender. Vores træf har altid haft det formål at samle motorcyklister omkring et fælles ønske om at mødes. Se og snakke. 
   BAT Træf (i daglig omtale)  har altid været med et socialt formål. Vi har aldrig haft musik, husmoderstrip eller andre larmende indslag. Og det får vi heller ikke. Vi har knitrende bål, snak, fællessang - gerne akkompagneret af håndholdt guitar og vi har hygge og sammenhold.
   I 2021 oplevede vi at træffet var splittet op i flere grupper, som brugte BAT til at mødes under vores hyggelige trætoppe. Og det er helt fint, og man må rigtig gerne bruge vores MiniPrimiCamp.dk til sådanne formål. Men Bike Adven Turist Træf er opfundet og startet for at skabe et motorcykeltræf, hvor man kan mødes for at være sammen i en stor klump. Vi, Jeanne og jeg, har altid ønsket at skabe et motorcykel træf hvor godtfolk kommer for at møde andre godtfolk. Hvor vi snakker på tværs af kommuneskel, motorcykelmærke, religion, politik og klub-tilhørsforhold.


En lang snak. Nu skal jeg stoppe. Du kan se min reportage,  krydret med billeder af flere træfgæster, som velvilligt hat stillet billeder til rådhed. Se og læs reportagen - tryk her. Go fornøjelse 

2021.09 - Grønt er sundt for øjnene

Jo det er. Beviset må være at ingen, ingen nogensinde, har set en kanin med briller! 

   Ok, dårlig joke. Men sådanne skal der også være plads til. Og såvel 2020 som 2021 har for mange været én lange række af dårlige dage. Guderne må have været i dårligt humør, og fyrede en epedemi af, som ramte hele kloden. Mig bekendt er intet land sluppet uden tilfælde af Corona.

   Når det er skrevet, må jeg også sige at jeg ikke kan give hverken dårlige jokes eller corona skylden for, at min reportage kaldet "Året i tekst og billeder" er en længere reportage, hvor de få udflugter og ture jeg har deltaget i på min motorcykel, er skrevet sammen til én historie.

   I stedet for at ture rundt på min Gamle Slæde eller min Grimme Kawa, har jeg koncentreret mig om at bygge nyt på vores sted. Som det vil være mange af mine kære Læsere bekendt, har Jeanne og jeg købt huset vi har boet i de sidste syv år. Købet blev gjort i oktober 2020, hvor vi straks efter gik igang med at projektere og lægge planer for hvad vi ønskede at ændre.
   Indtil nu, september 2021 har vi bygget en ny garage og et nyt overdækket bålsted. Der er også sket andre ting, såsom de gamle garage- og staldbygninger er blevet revet ned, og vi er i fuld gang med at planere grunden og lave ny gårdsplads. Vi har ligeledes lavet aftale med tømrer Kim Stage, Lunde, om nye vinduer og døre, ligesom de to gavle mod syd, skal renoveres.
   Indimellem opgaverne herhjemme, har vi dog også fundet tid til lidt hyggekørsel. Især med vennerne i "MC køreklub 2020". Se og læs om hvor turene er gået hen. For go ordens skyld er der et par ture som ikke er nævnt. Det skyldes ikke de har være 'for kedelige' eller på anden vis uinteressante, men skyldes i grove træk, at jeg har brugt tid og energi på andet end at skrive og lave billeder. Dette håber jeg du, kære Læser, kan tilgive mig. Jeg lover at gøre alt jeg kan for at 2022 ikke ender på samme vis. Men nok med undskyldninger og bortforklaringer. Se og læs min reortage om de ture der indtil nu, sep. er overstået.
   Du kan se og læse om året i dette link.
   P.s. senere, om ikke så længe, håber jeg også at kunne præsentere en reportage fra vores BikeAdvenTurist Træf 2021, som vi fik afviklet i det smukkeste vejr og med de skønneste mennesker. 
   Vi ses og høres - go fornøjelse